KONTAKT

Biuro – Rezerwacje Studia
studio@uvstudio.pl
+48 698-209-122

Michał – Asystent Studia / Mistrz Oświetlenia
+48 515-485-251

Grupa VIDOQ Sp. z o.o., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, NIP: 951-23-38-497, REGON: 142918280, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Wydz XIII Gospodarczy KRS pod nr 0000384847, wysokość kapitału zakładowego 30 000,00 zł